loading spinnerloading logo

Archinea

"Ideą domu zaprojektowanego przez sayos.architects stała się czytelna, mocna forma – układ, złożony z dwóch symetrycznych brył w kształcie trapezowym, ułożonych naprzemiennie. Każda z nich przykryta została dachem jednospadowym wykonanym z płytek włókno-cementowych."